Výhody e-aukcie pre našich zákazníkov

Portál elektronických aukcií

o podstatné zníženie cien elektriny a zemného plynu,
o zabezpečenie výhodnejších podmienok dodávky (zohľadnenie aj nadštandardných
požiadaviek),
o fixácia vysúťažených cien na 24 mesiacov,
o zmluva s dodávateľom energie bez automatickej prolongácie a bez skrytých zmluvných pokút
a poplatkov,
o uzavretie zmluvy len so spoľahlivým a prevereným dodávateľom,
o zaistenie kompletného administratívneho servisu, tým šetríme Váš čas,
o transparentnosť celého procesu,
o eliminácia korupcie,
o zrýchlenie výberového konania (oproti obálkovej metóde), môžete šetriť čo možno najskôr.