Slovo konateľa

Portál elektronických aukcií

Vážení občania,
Vážení podnikatelia,
Vážení zamestnanci štátnej a verejnej správy,

nachádzame sa v dobe vyspelých informačných technológií. Sme rýchlo informovaní o dianí vo svete.
Sú nám k dispozícii informácie o svete financií. Do našej emailovej schránky prichádza mnoho ponúk
služieb a komodít s rôznymi cenami a efektivitou. Môžeme využívať služby od kohokoľvek, lebo
všetko je nám prístupné prostredníctvom internetu.

Tým tiež ale dochádza aj k určitej anonymite a môže tak dochádzať často aj k nečestným prejavom v
podnikaní.

Prianím každého je čo najviac ušetriť a mať tak čo najmenšie náklady. Druhí sa zase snaží čo
najvýhodnejšie predať, aby mali tučné zisky. Prianím iných zase môže byť získať pracovnú príležitosť
alebo si privyrobiť k svojmu príjmu, aby jeho zabezpečenie bolo bez významných problémov.

Všetko toto Vám prináša spoločnosť e-aukčný portál s.r.o.

Naša spoločnosť vie významne znižovať náklady účastníkom aukcií. Taktiež umožňuje aj širokej
verejnosti, aby získala trvalé vedľajšie príjmy z podpory marketingu tejto našej ponuky, a to ako náš
obchodný zástupca so zázemím našej spoločnosti, alebo ako propagátor a šíriteľ nášho mena a našej
činnosti.

Vytvorené zisky z realizovaných úspor čiastočne vraciame späť do regiónov pre ich podporu a rozvoj.

Ako účastník e-aukcie sa tak spoločne s nami môže ktokoľvek podieľať na podpore zoologických
záhrad, budovaní a renovácí detských ihrísk, podpore zdravotne postihnutých osôb, vzdelávaní detí a
mládeže alebo napríklad podpore profesionálneho i amatérskeho športu.

Snahou našej spoločnosti je posilniť celkový rast národného hospodárstva a zvýšiť stabilitu nielen
podnikateľských subjektov, ale tiež aj pomôcť občanom s ich vedľajšími príjmami.

Sme otvorení rôznym podnetom od všetkých našich priaznivcov a radi budeme pre Vás vždy hľadať
nové inovatívne riešenia pre uspokojenie Vašich prianí.

Verím, že spoločnými silami sa nám podarí tento elektronický aukčný portál využiť tak, aby bol
prospešný občanom, podnikateľom aj štátnej a verejnej správe.

Prajem všetkým veľa šťastia pri využívaní našich služieb.

S pozdravom

Jan Weber
Konateľ spoločnosti