Kto sme

Portál elektronických aukcií

Sme expandujúca spoločnosť s medzinárodnou pôsobnosťou, ktorá pomocou elektronických aukcií zefektívňuje nákupné procesy domácností, firiem, miest i obcí, a to predovšetkým znižovaním ich nákladov a úsporou času pre vyhľadanie najvýhodnejšieho dodávateľa.

Oficiálne na trhu pôsobíme od roku 2013, naše skúsenosti s elektronickými aukciami však siahajú až do roku 2008, kedy sme fungovali pod názvom E.P.V. Trading s.r.o.

Náš tím skúsených obchodných poradcov funguje po celej Českej republike a na Slovensku prevažne v Bratislave a Košiciach. Zároveň spúšťame veľký projekt s partnerskou firmou INREKA v Poľsku, kde tiež budujeme tím obchodných zástupcov.

Naším cieľom je zabezpečiť účastníkom aukcií najlepšie ceny určitej komodity v danej oblasti a v danom čase, a dosiahnuť tak čo najvyššiu úspory.

Špecializujeme sa predovšetkým na znižovanie cien elektrickej energie a zemného plynu. Na mieru však svojim klientom pripravujeme aukcie aj v mnohých iných oblastiach, ako sú napríklad pohonné hmoty, vzduchotechnika, hutné materiály, kancelárske potreby a ďalšie.

Na energiách takto znižujeme ceny silovej elektriny a zemného plynu o 30% až 50%.

Vďaka tomu, že oslovujeme domácnosti, firmy a verejné subjekty po celej krajine, môžeme potom agregovať ich dopyt do veľkých celkov, čo im zaistí ďaleko výhodnejšiu vyjednávaciu pozíciu pred dodávateľom, ako keby pred ním vystupovali samostatne. Pretože dodávatelia v priebehu elektronickej aukcie vidia online, aká je najnižšia ponúkaná jednotková cena, môžu podhadzovať svoje ceny až do tej doby, kým už nikto nebude ochotný ponúknuť cenu ešte nižšiu. Jedine tak možno našim klientom zabezpečiť len tie najvýhodnejšie ponuky.

Okrem úspory poskytujeme ako samozrejmosť aj kompletný servis spojený so získaním najvýhodnejšej ponuky. Pred samotnou aukcií vykonávame podrobnú analýzu súčasných zmluvných podmienok a parametrov dodávok, zabezpečujeme administratívne činnosti spojené s prevodom pod víťazného dodávateľa a kontrolu zmlúv pred ich uzavretím, vrátane ich súladu s platnými právnymi predpismi. Na všetko po celú dobu dohliada odborný tím skúsených pracovníkov. Našou prioritou je nadviazať dlhodobú spoluprácu, a preto starostlivosť o klientov považujeme za základné kritérium k naplneniu nášho poslania.

Okrem toho, že klientom ponúkame možnosť usporiadania a vyhlásenie elektronickej aukcie, ponúkame im aj možnosť prenájmu aukčného systému. Práve vďaka nemu môžu zákazníci, ktorí chcú svoj nákup realizovať sami, aukciu usporiadať samostatne a zaistiť si tak oveľa výhodnejšie podmienky dodávok bez zdĺhavého vyjednávania s dodávateľmi. Jednoducho stačí usporiadať e-aukciu a potom už len pohodlne z monitora počítača sledovať, ako dodávatelia bojujú podhazováním ceny.