FAQ

Portál elektronických aukcií

Som zmluvne viazaný u pôvodného dodávateľa, čo s tým?
Ak ste ešte zmluvne viazaný u súčasného dodávateľa, nevadí, pomôžeme Vám na základe analýzy
zmluvných podmienok zmluvu vypovedať, aby ste mohli čo najskôr začať využívať lacnejšie dodávky.
Prípadne možno už teraz v aukcii zabezpečiť budúcu cenu, za ktorú Vám bude energia dodávaná
ihneď po skončení Vašej zmluvy. Cenu možno takto vysúťažiť až dva roky dopredu.

Mám už teraz zvýhodnenú cenu, môžem aj tak ušetriť?
Zašlite nám potrebné podklady a vykonáme bezplatnú analýzu, na základe ktorej dokážeme určiť, ako
si s cenami energií naozaj stojíte. Vypracovanú cenovú ponuku potom môžeme použiť ako cenu
vyvolávaciu, a vďaka tomu bude finálna cena ešte nižšia. Pretože v aukcii dražíme spotrebu veľkého
objemu domácností, ktorá je pre dodávateľa ďaleko atraktívnejšie, dokáže potom ponúknuť oveľa
lepšie podmienky, než keby ste pred ním vystupovali sami. Ak by sa nám nepodarilo úsporu predsa
len zabezpečiť, nezabudnite, že Vám garantujeme minimálnu úsporu vo výške 10%.

Ako postupovať, keď mám na seba vedené viac odberných miest?
Ak je pod Vašim menom evidovaných viac odberných miest (OM), nahrajte pri registrácii na našich
webových stránkach zmluvu s pôvodným dodávateľom a ročné vyúčtovanie pre každé takéto OM.
Následne bude pre každé OM vypočítaná predpokladaná úspora a Vy sa potom môžete jednoducho
rozhodnúť, či do aukcie vstúpite so všetkými odbernými miestami alebo len s niektorými z nich.
Zmluva s víťazným dodávateľom sa následne uzatvára tiež pre každé OM samostatne.

Čo keď nie je existujúca zmluva vedená na moje meno, ale napr. Na iného člena domácnosti?
Na uzavretie zmluvy o dodávke energií je oprávnená iba osoba, ktorá energia odoberá podľa súčasnej
zmluvy.

Môžem aukcii uplatniť aj na novozriadený odber?
Áno, aj to pre Vás môžeme zrealizovať. Pretože však dodávatelia cenu podhazují na základe spotreby
objemu energie, je nutné mať distribútorom pri pripojení vypočítanú spotrebu energie podľa
zapojených spotrebičov alebo musí byť spotreba stanovená odhadom.

Akú zložku ceny možno aukcií znížiť?
Vo Vašom vyúčtovanie za dodávku energií nájdete cenu, ktorá sa skladá z dvoch zložiek: z poplatku
distribútorovi, ktorý rozvádza energiu až k Vám domov a poskytuje elektromery či plynomery, a
poplatku dodávateľovi, ktorý Vám predáva samotnú elektrinu či plyn. Kým cena za distribúciu je
regulovaná a nemenná (a nie je preto ani súčasťou aukcie), cena za elektrinu či plyn sa mení podľa
ponuky dodávateľa a stáva sa predmetom aukcie.

Ako často sa aukcie konajú?
Zatiaľ aukcie vykonávame 1 x mesačne s ohľadom na čo najväčší objem dražených komodít alebo
služieb, vďaka čomu sme schopní zabezpečiť najnižšiu cenu za dané obdobie.

Môžem si sám vybrať dodávateľov vstupujúcich do aukcie?
Pretože každú aukciu šijeme klientom na mieru, záleží na Vás, aké zadávacie podmienky si zvolíte.
Dodávatelia, ktorým pozvánku do výberového konania posielame, sú vždy len silnými a overenými
dodávateľmi v danom odbore, majúci stabilné zázemie a servis poskytovaný klientom. Ak však z
nejakého dôvodu chcete zvoliť dodávateľa sami, je to len na Vás.

Ako dlho trvá celý proces, než ma prevediete k víťaznému dodávateľovi?
Až po podpis príkaznej zmluvy je proces závislý čisto na našej vzájomnej spolupráci. Po podpise
príkaznej zmluvy zahájime kroky k usporiadaniu e-aukcie, ktorá sa koná aspoň 1x za mesiac, väčšinou
7 až 14 dní po podpísaní zmluvy. Termín aukcie budete vedieť dostatočne dopredu. Výsledky aukcie,
pokiaľ ju nebudete sledovať on-line, Vám poskytneme ihneď po jej skončení. Následne vykonávame
kontrolu návrhu zmlúv a najneskôr do 14 dní po skončení aukcie sa Vám do rúk dostane k podpisu
zmluva s novým dodávateľom. Začatie dodávky energie je závislé na zmluvných podmienkach, ktoré
máte dohodnuté u pôvodného dodávateľa. Väčšinou býva výpovedná lehota 3 mesiace, viac Vám
však môžeme oznámiť až po preštudovaní Vašich súčasných zmluvných podmienok.

Kto vybaví ukončenie zmluvy u môjho pôvodného dodávateľa?
Ani s ukončením zmluvy s pôvodným dodávateľom si nemusíte robiť starosti, pretože zrušenie Vašej
zmluvy zariaďuje víťazný dodávateľ, v niektorých prípadoch i naša spoločnosť.

Čo sa stane po skončení zmluvy s víťazným dodávateľom?
Ozve sa Vám dodávateľ s tým, že s Vami bude chcieť zmluvu predĺžiť. Samozrejme Vám už neponúkne
tak výhodou cenu, ale s ponukou nemusíte súhlasiť. Vy sa však o konci zmluvy dozviete ešte pred
tým, než Vás dodávateľ osloví, a to od nás. Pretože je naším cieľom nadviazať s klientmi dlhodobú
spoluprácu, ktorá je závislá na spokojnosti oboch strán, venujeme starostlivosti o klientov v priebehu
aukcie aj po jej skončení náležitú pozornosť. Na koniec zmluvy Vás preto s predstihom upozorníme a
vysoúťažíme spoločne opäť najnižšiu cenu na trhu tak, aby ste o výhodu neprišli.

Čo keď sa rozhodnem pre predčasné vypovedanie vzťahu s novým dodávateľom?
Zmluva uzavretá s novým dodávateľom je zmluva ako každá iná, napríklad aj tá, čo máte uzavretú s
pôvodným dodávateľom. Samozrejme záleží predovšetkým na tom, z akého dôvodu sa rozhodnete
zmluvu vypovedať. Všeobecne platí, že zmluvu máte právo bez akýchkoľvek sankcií rozviazať v
prípade, že sa budete sťahovať alebo odberné miesto z akéhokoľvek iného dôvodu už nebudete
využívať a bude ho využívať iná osoba alebo firma. V ostatných prípadoch Vás dodávatelia môžu
zmluvne pokutovať.

Čo keď víťazný dodávateľ skrachuje?
Naša spoločnosť pozýva do e-aukcie len spoľahlivých a overených dodávateľov, preto Vás uisťujeme,
že nič také nehrozí. Ak by sa ale niečo také stalo, na scénu prichádza zákon, podľa ktorého z tohto
dôvodu nikto nemôže zostať bez prúdu či plynu, a preto je tu štátom určený dodávateľ poslednej
inštancie, ktorý sa o dodávku prúdu či plynu postará. Avšak kedykoľvek je tu možnosť ihneď
bezplatne zorganizovať novú aukciu či vybrať dodávateľa, ktorý v aukcii skončil na druhom mieste.

Na koho sa môžem obrátiť v prípade reklamácie spojenej s dodávkou energie od víťazného
dodávateľa?
Pretože je našou prioritou nadviazať dlhodobú spoluprácu, ktorá je založená na spokojnosti našich
klientov, v prípade, že nechcete riešiť problém priamo s dodávateľom, obráťte sa na nás a my Vám s
riešením Vášho problému ochotne pomôžeme.