Čo je to e-aukcia

Portál elektronických aukcií

E-aukcia (čiže elektronická aukcia) je efektívny nástroj pre realizáciu elektronického výberového
konania pre výber najvýhodnejšieho dodávateľa a on-line vyjednávanie cien.

Umožňuje účastníkom sa spoločne zlučovať do veľkých celkov, čo im zaistí ďaleko výhodnejšiu
vyjednávaciu pozíciu pred dodávateľom, pre ktorého sa tak účastníci stávajú ďaleko atraktívnejší, a je
preto schopný im ponúknuť oveľa lepšie podmienky, než keby pred ním vystupovali samostatne. Aj
malá firma s malým odberom tovaru alebo služieb je schopná si v e-aukcií zabezpečiť rovnaké
podmienky ako ten najväčší odberateľ na trhu.

V elektronickej aukcii dodávatelia online podhazujú ceny v reakcii na znižovanie cien ostatných
dodávateľov, a to až do tej doby, kým už nikto z nich nie je ochotný ponúknuť cenu ešte nižšiu. Práve
preto majú účastníci aukcie istotu, že dostanú naozaj len tú najvýhodnejšiu ponuku na trhu, ktorú už
nie je ochotný nikto ďalší znížiť.

Celý proces aukcie je maximálne transparentný, aukcia je od jej počiatku až do ukončenia
zaznamenávaná a zároveň môžu všetci účastníci sledovať jej priebeh on-line z pohodlia domova.
Práve preto je elektronická aukcia tým správnym nástrojom pre výber najvýhodnejšieho dodávateľa,
ktorý obmedzuje špekulácie ohľadom výberu víťazného dodávateľa, pretože je tu vylúčená možnosť ovplyvňovania výsledkov a korupcia. Nikto z uchádzačov nie je zvýhodňovaný oproti ostatným, víťazí
iba najlepšia cena (v danej kvalite) či iný parameter, ktorý si účastníci sami zvolia. Dodávatelia sa v
aukcii navyše navzájom nevidia, nevidia ani koľkým dodávateľom čelia, a tak je vylúčená aj možnosť
ich predchádzajúceho zákulisného dohovárania.

Celá e-aukcie spravidla trvá cca 15 až 30 minút. Vďaka tomu nemusia účastníci aukcie čakať mesiace
na víťaznú ponuku a môžu začať šetriť čo možno najskôr.

Zadávacie podmienky aukcie, za ktorých bude dodávateľ tovar či službu dodávať, definujeme podľa
predstáv zákazníkov. Pre dosiahnutie maximálnej spokojnosti do nich zakomponujeme aj
nadštandardné požiadavky, bez ktorých nie sú ochotní danú komoditu či službu odoberať. Dbáme
pritom na to, aby do aukcie nevstúpil žiadny dodávateľ, ktorý sa týmto požiadavkám neprispôsobí.

A čo všetko sa dá v e-aukcii dopytovať? Vďaka tomu, že sú výberové konania vždy starostlivo
pripravované na mieru, možno v aukcii dopytovať čokoľvek. Jediné, čo limituje dopyt, je počet
dodávateľov na trhu, ktorí sú schopní vyhľadávanú komoditu či službu v danej kvalite a za
požadovaných podmienok dodať. Aby aukcie nebola bezpredmetná, mali by sa na trhu pohybovať
aspoň traja dodávatelia, ktorých je možno do výberového konania zaradiť.